УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕМИЕР,

От началото на Вашия мандат ситуацията в „Кремиковци“ АД се влошава скокообразно. Бездействието на държавните представители в Надзорния съвет на Комбината, тъй като държавата притежава 25% от акциите, допринесе за:

– Сключване на облигационен заем от 325 млн. Евро, който беше разходван не по предназначение;
– Откриване процедура по несъстоятелност на Дружеството.

В продължение на близо две години (2005 2007) ръководството на „Кремиковци“ АД допусна огромни злоупотреби и Дружеството от 2008 г. се управляваше фактически на автопилот. От 2006 г. насам КТ „Подкрепа“ непрекъснато сигнализираше до всички инстанции, включително и до Вас, че Дружеството се води умишлено към фалит и това обстоятелство ще засегне не само работещите в „Кремиковци“ АД, но и още 100 000 работни места в БДЖ, НЕК, Булгаргаз, пристанище Бургас и дунавските пристанища, както и дружества, работещи съвместно с металургичния комбинат.
От 2008 г. Федерация „Металургия“ към КТ „Подкрепа“ и ръководството на КТ „Подкрепа“ настояват за ясна визия относно съдбата на „Кремиковци“ АД. През този период кремиковските работници получаваха мъгляви обещания за намиране на нов инвеститор или оператор и за запазване на работните им места.
След септември 2008 г., когато цените на металите рязко спаднаха на междунарадните пазари и световната икономическа криза дойде и в България, ситуацията изключително много се усложни.
От декември 2008 г. в „Кремиковци“ АД започнаха масови съкращения (на 400 души работници), но министерството на труда и социалната политика игнорира този факт и в Националния план по заетост няма нито ред, касаещ проблемите в „Кремиковци“ АД, въпреки изричните настоявания на КТ „Подкрепа“ до министъра на труда и социалната политика.
От 5 март 2009 г. стартира нова процедура по масови съкращения, която касае 1 500 души (заедно с декемврийските). Същевременно, работниците в „Кремиковци“ не са получавали заплати от месец ноември миналата година, а поради естеството на технологичния процес поддържането на основното оборудване (доменни пещи, коксохимически батерии и др.) трупа допълнителни дългове към Булгаргаз и НЕК. Ежемесечно се увеличава масата на несъстоятелността и никой не може да каже къде е дъното на тази безнадеждна ситуация. Това обстоятелство вече принуждава БДЖ, пристанища Бургас и Лом да редуцират своята численост.

Уважаеми г-н Премиер,
Решаването на съдбата на „Кремиковци“ АД вече не търпи отлагане. Неслучайно кремиковските работници са Ви дали срок до 31 март 2009 г. да отговорите ясно и точно на въпроса Какво ще стане с „Кремиковци“ АД?.
За нас е ясно, че в условията на криза намирането на инвеститор е мисия трудно изпълнима.
Решенията според нас, които следва да вземете в срок най-късно до 01 май 2009 г. могат да бъдат в две посоки:
– държавата да превърне дълга си в собственост и да поеме управлението на Комбината като успее да съхрани основните производствени мощности до излизането от кризата, за да може да продаде Комбината на инвеститор на добра цена и в относително добро състояние;
– държавата да намери оператор, който да изготви Оздравителен план.

КТ „Подкрепа“ като национално отговорен синдикат няма да допусне хиляди човешки съдби да бъдат унищожени заради корпоративни интереси, корупционни схеми и безхаберието на министерство на икономиката и енергетиката.
От 1 април 2009 г. ще стартират ежедневни протести на кремиковските работници, които са без хляб и надежда за съществуване на семействата си, докато Вие и Вашето правителство изразите ясната си позиция.

КТ „Подкрепа“ винаги е предпочитала диалога като форма на общуване. Ето защо и този път успоредно с протестите за запазване на „Кремиковци“ АД и работните места в него, които никой не може да спре, Ви ПРЕДЛАГАМЕ и следното:
За „Кремиковци“ АД да се разработи специално постановление, което да включва:
1. Създаването на специален фонд, в размер на не по-малко от 250 млн. лева.
2. В рамките на средствата по т.1 да се предвидят обезщетения в размер на 30 средни за „Кремиковци“ АД работни заплати за работниците и служителите, които се предвижда да бъдат освободени, независимо коя от хипотезите ще възприеме правителството в своята визия, още повече, че съществуват и към момента такива практики в ЕС (Полша -2008 г. и Румъния-2009 г., където са получили такива обезщетения в размер на 30 средни заплати) за обезщетяване на работниците от стоманодобива.
3. В рамките на средствата по т.1 да се обезпечи изплащането на неизплатените работните заплати от месец ноември до деня, предвиден за освобождаването на всеки работник и служител.
4. В рамките на средствата по т.1 да се разработи и организира комплексна програма, целяща включването на освободените работници и служители в програми за управление и справяне с промяната, субсидирана заетост и реализацията им на пазара на труда.

КТ „Подкрепа“ ПРЕДЛАГА мониторингът по изпълнението на специалното ПМС за „Кремиковци“ АД да се осъществява на трипартидна основа, а програмите по т.4 да се възложат на социалните партньори.

НАПОМНЯМЕ Ви, че на зададените от нас с писмо от 5 ноември 2008 г. 13 въпроса, все още нямаме отговор. Ето защо, Ви ги изпращаме отново.

Уважаеми г-н Премиер,
НАСТОЯВАМЕ нашите предложения да бъдат обсъдени съвместно с министерството на труда и социалната политика и министерството на икономиката и енергетиката в проектирания от Вас Антикризисен щаб, в който участват и работодателите.

Д-р Константин Тренчев
Президент на КТ „Подкрепа“