УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Съдбата на „Кремиковци“ АД започна да изтича между пръстите ни. Никога обаче не трябва […]
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕМИЕР, От началото на Вашия мандат ситуацията в „Кремиковци“ АД се влошава скокообразно. Бездействието […]
КТ „Подкрепа“ изпрати декларация до министър-председателя на Р България и до министъра на труда и социалната […]