УВАЖАЕМИ Г-Н СИМЕОНОВ,

Обръщам се към Вас с предложение на Конфедерация на труда „Подкрепа“ за свикване на извънредно заседание на НСТС, на което да бъде обсъден Проект на позиция на България на срещата СОР24 на страните по Рамковата конвенция на ООН за климата в гр. Катовице, Полша.

Приложено Ви изпращам и писмо на индустриалните федерации на КТ „Подкрепа“ по този въпрос.

С УВАЖЕНИЕ:
Димитър Манолов
Президент на КТ „Подкрепа“

 

Пълен текст на писмото:

До
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

До
МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА

До
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Г-Н НЕНО ДИМОВ

До
ПРЕЗИДЕНТА НА КТ „ПОДКРЕПА”
Г-Н ДИМИТЪР МАНОЛОВ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Като страна по „Парижкото споразумение” България е поела конкретни ангажименти и отговорности по климатичната политика, които следва да изпълни. Тези ангажименти неминуемо се намират  в пряка връзка с енергийната политика на страната. В публичното пространство се разпространяват най – различни становища, свързани с бъдещето на енергийната система на България, но нито едно от тях не представлява официална позиция на държавата. Същевременно, страната ни няма разработена енергийна стратегия и  визия за бъдещото развитие на отрасъла.

С приетите европейски директиви и документи допълнително се ограничава производството на електроенергия от въглища, а системата за търговия с емисии натоварва цената, заплащана от крайния потребител. Тази тенденция в крайна сметка ще доведе до невъзможността на  българския бизнес и българските граждани да заплащат цената на електроенергията, което ще ги постави в зависимост и сериозно ще влоши жизнения стандарт. По този начин ще бъде засегната цялата икономика на България и всички сфери на обществения живот.

Напомняме Ви, че в началото на месец декември предстои провеждането на изключително важната среща СОР24 на страните по Рамковата конвенция на ООН за климата в гр. Катовице, Полша. В тази връзка настояваме за официална позиция на българското Правителство, която да бъде заявена на предстоящия форум.

Ние, индустриалните федерации на КТ „Подкрепа”  декларираме, че не приемаме европейските правила и системата за търговия с емисии, както и бездействието на българските политици на национално и европейско ниво относно проблемите в енергетиката. С оглед на това ще стартираме мащабна протестна кампания, като първия митинг ще се проведе на 29.11.2018 г.  в гр. София.

Настояваме за предприемане на спешни мерки и действия от страна на българското Правителство за запазване на производството на електроенергия от български лигнитни въглища, гарантиращо енергийната независимост на Република България.

 

Индустриални федерации на Конфедерация на труда „Подкрепа” :

Синдикална миньорска федерация: /Владимир Топалов/

Федерация „Енергетика”:  /Димитър Чалъков 

Национална федерация „Химия”: /Иван Иванов/

Национална федерация  „Металургия”: /Людмил Павлов/

Федерация „Атомна енергетика”: /Владимир Владимиров/

Синдикална федерация на машиностроителите и металоработниците: /Стефка Примова/

Федерация „Лека промишленост”:  /Росица Маринова/

Вижте оригиналния документ ТУК