УВАЖАЕМИ Г-Н СИМЕОНОВ, Обръщам се към Вас с предложение на Конфедерация на труда „Подкрепа“ за свикване […]