На 28 януари 2013 г. в Мадрид д-р Константин Тренчев взе участие в първия дискусионен панел на най-престижния форум за годината в Мадрид, под наслов: „Честваме миналото си с ясен поглед към бъдещето“ в чест на 40-годишнината от създаването на Европейската конфедерация на профсъюзите.
По време на Конференцията европейските синдикати анализираха своите достижения за изтеклите четири десетилетия и очертаха бъдещите перспективи за обединени действия в защита на интересите на хората на наемния труд в Европа.
Президентът на КТ „Подкрепа“ – д-р Константин Тренчев бе единственият представител на страните от Източна Европа, който бе включен в програмата и участва с изказване в първата панелна дискусия „Готови ли сме да работим активно за социална Европа? Кои трябва да бъдат нашите приоритети?“
В своето изказване д-р Тренчев запозна присъстващите над 300 гости с тежките последици за хората на наемния труд в най-бедната част на Европа от провежданите вече пета поредна година мерки за строги икономии и бюджетни ограничения, а именно – огромните загуби на работни места, задълбочаваща се икономическа стагнация и растяща бедност. Д-р Тренчев анализира и съществуващите специфични фактори, които утежняват още повече положението на страните от Източна Европа. Сред тези фактори са: липсата на добре развити активни структури на гражданското общество, на култура и на трайни традиции за устойчиво социално партньорство, които водят до опити за подценяване на колективното договаряне и социалния диалог, за отслабване защитата на работниците и служителите, които са достигнати и гарантирани чрез дългогодишни синдикални битки.
Д-р Тренчев представи също така и позицията на КТ „Подкрепа“ като отговорен социален партньор, който винаги е полагал усилия за насърчаване на социалното сближаване и за по-добро разпределение на националния ресурс, като основа на устойчиво икономическо развитие и социалната солидарност на национално и европейско ниво.