Анализът на МКП във връзка с изготвения глобален индекс за спазването на трудовите права показва, че работниците са под сериозна заплаха, въпреки широката обществена подкрепа за ефективни законодателни норми относно трудовите отношения. В наблюдението са участвали 82 страни от Африка, Азия, Европа, Америка и Близкия изток.
Според изводите на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП), представени на 103-та Международна конференция по труда в Женева, понастоящем корпорациите, използвайки властта си над правителствата, се опитват да координират своята глобална атака срещу правата на работниците, включително против правото на стачка.
Анализът посочва, че докато правото на стачка е признато в повечето страни, то законите и практиките в най-малко 87 страни изключат някои категории работници от него.
Шарън Бъроу, генерален секретар на МКП посочи, че правителствата действат в полза на големия бизнес, докато мнозинството от хората подкрепят спазването на трудовите права. Според наблюденията на МКП през 2014 г. широката общественост в четиринадесет страни /със 75 процента от гражданите/ подкрепят правото на стачка. Въпреки силната обществена подкрепа за това право, за последните 12 месеца в 37 страни са наложени глоби и дори има случаи на лишаване от свобода поради участие в законни и мирни стачки. Правителствата и работодателите вече не могат да прикриват своите атаки срещу правата на работниците, това не може да стане, защото бе публикувана класацията на 139-те страни, според показателите на индекса за глобалните права, които показват най-лошите условията на труд в целия свят, докато 97 страни са посочени като такива, предоставящи добри условия на труд.
Новият анализ на индекса на глобалните права бе представен на представителите на правителствата, работодателите и на работниците в МОТ. Индексът е изготвен на базата данни на МКП, получени в реално време относно нарушенията и нарастващите нива на насилие, пред които са изправени работниците и техните синдикати. А именно:
– През изминалата 2013 г. 1951 синдикалисти са били подложени на насилие и 629 са били незаконно арестувани за участие в колективни протести;
– В десет страни са били убити синдикални лидери – това са Камбоджа, Бангладеш, Филипините, Мексико, Хондурас, Гватемала, Колумбия, Мавритания, Египет и Бенин.
– Най-голям брой убийства са извършени в Колумбия, където 26 синдикалисти са били убити през 2013 г., това спрямо предходната година представлява увеличение от осем смъртни случая.
Представяните доказателства и сигнали за злоупотреби с правата на работниците, както и докладваните случаи за изслушвания и за прилагане на надзорния механизъм на МОТ нарастват непрекъснато.
Същевременно, в световен мащаб нараства обществената подкрепа за прилагане и спазване на трудовите норми и законодателства.
Според наблюденията на МКП през 2014 г.:
– 77% от населението подкрепя закони, които защитават здравето и безопасността на работниците.
– 94%, се обявяват „за“ закони в защита на прилична и достойна минимална работна заплата.
– 89% подкрепят законодателство, даващо право на колективно договаряне на работниците;
– 88% подкрепят закони, които дават право на работниците да членуват в синдикат.
Глобалният индекс за спазването на човешките права на МКП подрежда страните в пет категория /от едно да пет/, в зависимост от наблюдаваните 97 показателя:
1. Нередовни нарушения на правата: 18 страни, включително Дания и Уругвай.
2. Повтарящи се нарушения на правата: 26 страни, включително Япония и Швейцария.
3.Редовни нарушения на права: 33 страни, включително Чили и Гана.
4. Систематични нарушения на правата: 30 страни, включително Кения и САЩ.
5. Несъществуващи гаранции за правата: 24 държави, включително Беларус, Бангладеш и Катар.
Посочена е също една допълнителна категория 5 +, според която не съществуват никакви гаранции поради невъзможност да се установи върховенство на закона: 8 страни, включително на Централно африканската република и Сомалия.

С пълния текст на анализа може да се запознаете на:
http://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-shows?lang=en