На 17 юни 2014 г. от 14.00 часа в гр. Ловеч, хотел „Президиум Палас“, Информационно направление […]
Анализът на МКП във връзка с изготвения глобален индекс за спазването на трудовите права показва, че […]