Конфедерация на труда „Подкрепа“ стартира широкомащабна Национална кампания за увеличаване на обществената осведоменост, и по специално на българските работници мигранти в Германия, относно преноса на социалноосигурителни права. В тази връзка на 11 април 2013 г. от 10.00 ч. в централата на КТ „Подкрепа“ /зала Мецанин/ президентът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев ще открие въвеждаща конференция на тема „Пренос на социалноосигурителни права на българските работници в Германия“. В конференцията ще вземат участие: Камелия Лозанова, изпълнителен директор на Агенция по заетостта; Бисер Петков, управител на НОИ; Петър Стоянов, зам.-министър на труда и социалната политика; Славка Радева, началник отдел EURES и международни спогодби; Кристине Хамерих, отговаряща по въпросите на социалната и трудова политика в икономическия отдел на посолството на Германия в София; както и представители на партньорите по проекта от ALH /Arbeit und Leben Hamburg/; Фондация на Бизнеса за Образованието.
По време на конференцията конфедералният секретар на КТ „Подкрепа“ Емил Димитров ще представи проект BeGIN – Българо – Германска информационна мрежа за мобилност и пренос на социално осигурителни права. Съществуващата информационна мрежа на КТ „Подкрепа“ в България и на Arbeit und Leben в Германия ще предлага на място он-лайн информация на български мигранти в Германия преди, по време и след тяхната мобилност. Транснационалната мрежа от експерти ще сътрудничи посредством уеб платформа в предоставянето на навременна и адекватна информация, чрез индивидуални консултации, публикуване на статии, а чрез създадения уеб форум ще се отговаря на задавани въпроси за преносимостта на социалноосигурителни права, права и задължения на мобилни работници в Германия. Информационната кампания на КТ „Подкрепа“ сред българските работници ще се фокусира върху предоставянето на предварителна информация относно законовите процедури и изисквания, касаещи социалноосигурителните системи в Германия и преноса на права на работещите там българи при завръщането им в България, с оглед осигуряването на активно отговорно европейско гражданство.

Събитието се реализира от КТ „Подкрепа“ в рамките на проект BeGIN, VS/2012/0359, осъществен с финансовата подкрепа на Европейската комисия.