Конфедерация на труда „Подкрепа“ стартира широкомащабна Национална кампания за увеличаване на обществената осведоменост, и по специално […]