На 8 февруари 2024 г. /четвъртък/ от 11.00 ч. в Централата на КТ „Подкрепа“ ще се проведе пресконференция на тема:

Българската енергетика – план без бъдеще! Кой ще плати сметката?
КТ „Подкрепа“ ще представи проблемите пред производството и потреблението на електроенергия:

  • /не/възможните алтернативи за заетост във водородните проекти;
  • застрашените от липса на работна сила проекти в атомната енергетика;
  • как да отговорим на злонамерените игри срещу въгледобива и топлоелектрическите централи.

 Участие ще вземат:

Димитър Манолов – президент на КТ „Подкрепа“;

Иоанис Партениотис – вицепрезидент на КТ „Подкрепа“;

Александър Загоров – конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“;

Владимир Топалов – председател на Синдикална миньорска федерация „Подкрепа“;

Димитър Чалъков – председател на Федерация „Енергетика“ към КТ „Подкрепа“;

Владимир Владимиров – председател на Федерация „Атомна енергетика“ към КТ „Подкрепа“;

Д-р Константин Тренчев – почетен президент на КТ „Подкрепа“

 

На 08 февруари КТ „Подкрепа“ отбелязва 35 години от създаването си!