На 28 май 2013 г. /вторник/ от 17.00 ч. в гр. Бургас /Гранд Хотел Приморец /, вицепрезидентът на КТ „Подкрепа“ инж. Димитър Манолов, ще връчи удостоверения на успешно завършилите електронно дистанционно обучение на теми „Лидерство и социални права“ и „Трудови права“.
Събитието се провежда в гр. Бургас, който е сред най-успешно представилите се региони в обучението, със завършили 153-ма обучаеми. Курсовете бяха завършени от 1324 обучаеми на територията на цялата страна. Най-големият процент на обучаеми са от секторите „Образование“, „Управление на човешките ресурси“ и „Администрация“. Средната възраст на обучаемите е 40 години, като преобладаващият образователен статус е висше образование, а съотношението жени – мъже е 60:40.
Според обобщените данни от анкетите за удовлетвореност на обучамите в двата курса, 96% определят структурирането на курсовете като съвкупност от 15 теми (9 в „Лидерство и социални права“ и 6 в „Трудови права“) като подходяща, 99% определят представеното съдържание в лекциите и учебните материали като актуално, 91% определят казусите, представени за решаване по темите като приложими в практиката,97% заявяват желание за включване в нови курсове и 91% от обучаемите считат, че знанията и уменията, придобити в курсовете „Лидерство и социални права“ и „Трудови права“ ще подпомогнат личностното и професионалното им развитие.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.