I. Настояща ситуация в отрасъл Енергетика Секторите електроенергетика и топлоенергетика са „чувствителна струна“ в ежедневието на […]
На 28 май 2013 г. /вторник/ от 17.00 ч. в гр. Бургас /Гранд Хотел Приморец /, […]