Приключи записването в теоретичните курсове за обучение по ключови компетентности, които стартираха в началото на месец април 2014 г. Записани са общо 538 обучаеми от различни региони на страната, от които 174 се обучават в курс „Комуникационни и презентационни умения“, 137 в курс „Лидерство, работа в екип и управление на конфликти“, 125 в курс „Правни механизми на колективните трудови преговори“ и 102 в „Реалицация на знания и умения“. Теоретичното обучение приключва в края на месец април. След успешно завършване на теоретичното обучение в електронната платформа „Достоен труд“, предстои провеждане на присъствено практическо обучение през месец май 2014. Успешно завършилите двата етапа на обучение (теоретично и практическо) ще получат сертификати за обучение по ключови компетентности, съответстващи на темата на курса. Обучителните курсове са в рамките на Ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“.