Приключи записването в теоретичните курсове за обучение по ключови компетентности, които стартираха в началото на месец […]