На 22 февруари, в град София, се проведе встъпителна конференция по проект „Дигитален синдикализъм“. Събитието бе организирано в хибридна форма с присъствие в залата от страна на трите федерации партньори по проекта – САС „Подкрепа“, ТУКОТ „Подкрепа“ и Ф „СИВ“ – „Подкрепа“, както и онлайн за чуждестранните партньори от европейските федерации EPSU и EFBWW.

Мероприятието стартира с приветствена реч от страна на президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. Подробна презентация на проекта направи Иоанис Партениотис – вицепрезидент на КТ „Подкрепа“ и председател на Ф „СИВ“ – „Подкрепа“. От страна на партньорите бе презентиран подробен анализ относно предизвикателствата пред пазара на труда, породени от пандемията и ефектът на дигитализацията за последните две години.