Доц. д-р Валери Апостолов откри форума с представяне на данни от анкетно проучване, проведено сред работещите в спешна помощ във всички структури на КТ „Подкрепа“ в страната.

„Една система, за да бъде ефективна, трябва да може да постига своите цели. Данните, които ние получихме от Центровете за спешна медицинска помощ, сме обобщили в справка:

1️⃣ На първо място е проблемът с категоризирането на труда;
2️⃣ Индексиране на заплатите, добавките за нощния труд – заплащането не отговаря на полагания труд, като психическо и физическо натоварване;
3️⃣ Ваучери и работно облекло;

4️⃣ Условията на труд – медицинско и техническо оборудване“

Кръглата маса се провежда в централата на КТ „Подкрепа“ и поканени за участие са представители на работещите в ЦСМП в страната, министерство на здравеопазването, министерството на труда и социалната политика, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, БАПЗГ, БЛС, както и представители на парламентарните групи, участващи в Комисията по здравеопазване към 49-то НС.