Доц. д-р Валери Апостолов откри форума с представяне на данни от анкетно проучване, проведено сред работещите […]