Днес, 26 октомври 2022 г., се проведе пресконференция на Синдикат на административните служители „Подкрепа“ на тема „Задълбочаване на проблемите във все повече администрации в страната и нарастване на напрежението сред работещите“. В нея участие взеха Кремена Атанасова, председател на Синдикат на административните служители „Подкрепа“, и Ваня Григорова, икономически съветник на президента на КТ „Подкрепа“.

Синдикат на административните служители „Подкрепа“ сигнализира, за нарастващото напрежение в държавната и в общинската администрация. След редица проведени протестни и стачни акции през 2022 година в различни административни структури има опасност този процес не само ще продължи, но и е на път да ескалира. „Едночасовите стачки ще прерастнат в безсрочни ефективни такива.“, зави Кремена Атанасова, председател на САС „Подкрепа“.

 

АГКК

Фокус са възнагражденията на работещите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, където на 12 октомври бе проведена едночасова ефективна стачка, но към момента все още няма официален отговор на исканията на работниците и служителите. Към момента цялата агенция е в стачна готовност и във всеки един момент би могло да бъде обявена безсрочна ефективна стачка и преустановяване работата на тази ключова агенция. Исканията са минимум 20% увеличение на разходите за персонал и увеличение на заплатите със задна дата от 01.10.2022 г.

 

НСИ

Национален статистически институт е поставен в ситуация на обективна невъзможност да изпълнява своите функции поради тежко недофинансиране. Работниците и служителите в НСИ получават обидно ниски възнаграждения, които често са под 1000 лева, текучеството е огромно, няма квалифицирани специалисти, които да имат интерес да постъпят на работа в статистиката. Възнагражденията не са увеличавани от 2020 г.!

Няма достатъчно бюджет за капиталови разходи и голяма част от вменените ангажименти на института просто не се изпълняват, като пример за това е неподаването на данни към Евростат.

Исканията на работниците и служителите са минимум 30% увеличение на разходите за персонал и минимум 50% увеличение на капиталовите разходи с Бюджет 2023. Неудовлетворяването на тези искания ще доведе до мащабни стачни действия във всички териториални поделения на НСИ!

 

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Това е може би най-неглижираният сектор в цялата държава. Никаква качествена реформа не се е случила в последните десетилетия, даже напротив! Този сектор се превърна в инструмент за източване на държавен ресурс чрез „аутсорсване“ на социалните грижи. Грижата стана „услуга“, а хората в нужда – „потребители“. Това е срамно за нас като общество и за цялата ни държава! На проведена Национална среща на работещите в социалните услуги от цялата страна бе взето решение за стартиране на ефективни стачни и протестни действия. Домовете за хора с увреждания, за възрастни хора, центровете за настаняване от семеен тип и всички тези места, в които се полагат грижи за най-уязвимата част от обществото, ще затворят врати! Тогава чия ще бъде отговорността? Тогава политиците ще отидат ли да обгрижват денонощно тези „потребители“?

Настояваме в Бюджет 2023 да бъде заложено увеличение на стандартите за делегираните от държавата дейности в сектора на социалните услуги с минимум 30% за резидентните грижи /тези с настаняване/ и с минимум 25% за тези без настаняване.

Увеличението на заплатите на работниците в социалните услуги да бъде пропорционално на увеличението на стандартите и да бъде обвързано с техния ръст.

 

ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ

Общините са кръвоносната система на държавата по места, като реализират държавните политики на терен. Те са тези, които се грижат за града, в който живеем – за транспорта, социалните услуги и патронажната грижа за най-уязвимите групи на обществото, граждански права, екология. Заслужават достойно възнаграждение на техния труд. И там по места се готвят протести в случай, че заплатите им бъдат замразени. Исканията са за минимум 20% увеличение на разходите за персонал и увеличение на заплатите със същия пропорционален процент.

Синдикат на административните служители „Подкрепа“ няма да допусне работещите, в това число членовете на синдиката, да платят високата цена на грешни политически решения!