На 11 октомври 2022 г. в гр. Габрово се проведе първият кръг преговори за сключване на колективен трудов договор в „СТС Инвест Холдинг“ АД. Освен представители на работниците в предприятието, от страна на КТ „Подкрепа“, на срещата присъстваха и председателят на СРС „Подкрепа“ – Габрово Даниела Йорданова, председателят на федерация „Химия“ към КТ „Подкрепа“ Иван Иванов и икономическият съветник на КТ „Подкрепа“ Ваня Григорова. Дискусията беше конструктивна.

Представителите на ръководството на холдинга заявиха, че осъзнават ключовата роля на работниците за успешната дейност на предприятието.

С оглед на демонстрираното добронамерено поведение, смятаме, че скоро „СТС Инвест Холдинг“ АД ще стане пример за пълноценен социален диалог в интерес на двете страни – работници и работодател.