На 11 октомври 2022 г. в гр. Габрово се проведе първият кръг преговори за сключване на […]
Има три критерия, от които зависи запора на заплатата и те са: Какво е нетно възнаграждение […]
Процедурата по издаване на нова трудова книжка на работника или служителя, когато тя бъде изгубена, намира […]
Съществува разлика между понятията трудов стаж по Кодекса на труда и осигурителен стаж по Кодекса за […]
Ваучерите за храна представляват вид книжа за замяна, които се използват като разплащателно средство в различни […]
Днес, 12.10.2022 г. над 350 работници и служители от Агенция по геодезия, картография и кадастър, членове […]
Блокади на ключови кръстовища, както и редица други протестни и стачни действия готви Федерацията на транспортните […]