На 8 декември 2022 г. в Централата на Конфедерация на труда „Подкрепа“ по инициатива на стачкуващите служителите в Министерство на външните работи се състоя среща между техни представители и президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов.
На срещата те поискаха и получиха допълнителна информация за стъпките, които трябва да предприемат, за да бъдат действията им в синхрон със Закона за уреждане на колективните трудови спорове.
Според стачкуващите, върху някои техни колеги вече се упражнява натиск да продължат да извършват трудовите си задължения. Проблемите в МВнР са многопластови – от неактуализираните дългогодишно заплати, през замразените нива на командировъчните (които не са увеличавани от 2008 г.), до пътни и квартирни пари (непроменяни от 2017 г.). Натрупаното социално напрежение е видимо и от огромния брой на служителите, подкрепили стачката – над 70% от работещите в министерството. Правят се постъпки за блокиране работата и на задграничните ни представителства, което ще лиши българските граждани в чужбина от ключова за тях административна помощ.
КТ „Подкрепа“ многократно предупреди, че социалното напрежение, вкл. следствие от нарастването на цените на горивата и свързаното с това увеличение на инфлацията, ще ескалира, ако не бъде приет нов бюджет с предвидени средства за нарастване на доходите в различни сектори.
Още в средата на миналия месец служители на министерството потърсиха КТ „Подкрепа“. Председателят на Синдиката на административните служители Кремена Атанасова им оказа подкрепа и предостави информация относно действията по ЗУКТС, които те искат да предприемат.
Участие от страна на КТ „Подкрепа“ в срещата вчера, 8 декември, взеха и икономическият съветник Ваня Григорова и Кремена Атанасова – председател на САС „Подкрепа“.