Днес, 13 юни 2013 г., се проведе среща между ръководството на Медицинска федерация на КТ „Подкрепа“ и д-р Таня Андреева – министър на здравеопазването. По време на срещата бяха набелязани и обсъдени най-проблемните сектори в системата. МФ „Подкрепа“ настоява в спешен порядък да се възстанови работата на отрасловия съвет, където експертно и консултативно да се решават многобройните проблеми. Председателят на МФ „Подкрепа“ Маргарита Петрова подчерта, че Федерацията ще бъде конструктивен партньор в решаването на тежките проблеми във всички сфери на здравната система.