Днес, 13 юни 2013 г., се проведе среща между ръководството на Медицинска федерация на КТ „Подкрепа“ […]
Президентът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев – официален делегат на българските работещи, изнесе своя Доклад […]