На 29 ноември 2022 г. се състоя среща между членовете на федерация „Атомна енергетика“ към КТ „Подкрепа“, Ваня Григорова – икономически съветник на президента на КТ „Подкрепа“ и конституционния съдия Атанас Семов. Г-н Семов е и съосновател и правен секретар (2000 – 2007 г.) на Гражданския комитет за защита на АЕЦ “Козлодуй”. В събитието участие взе и председателят на “Атомна енергетика” към КТ “Подкрепа” Владимир Владимиров, по чиято инициатива се организира и проведе срещата.
По време на форума се проведе дискусия за финансовото състояние на частните пенсионни фондове, реалистичните очаквания за равнищата на пенсионните добавки, които те биха могли да изплащат и видовете плащания, част от които по същество не са пенсионни такива. Г-жа Григорова даде информация как и къде може осигурените лица да проверят какви биха били пенсиите от фонд „Пенсии“ на НОИ и съответно от УПФ, така че осигурените лица да вземат информиран избор дали да се възползват от възможността за прехвърляне на осигурителните си вноски към НОИ.
Икономическият съветник на КТ „Подкрепа“ акцентира и върху ролята на АЕЦ „Козлодуй“ за енергийната система на България, а понастоящем и за омекотяване на натиска върху бизнеса в страната от високите цени на ел. енергията. Огромната част от средствата за изплащане на компенсации за небитовите потребители идва от приходите, реализирани от ядрената централа. Присъстващите се съгласиха, че основна цел пред управляващите в следващите няколко години е изграждането на нови ядрени мощности с ясна визия за гарантиране на доставките на гориво и последващо съхранение на радиоактивните отпадъци.
Проф. Семов обърна внимание на факта, че производството на ядрена енергия щади в най-висока степен околната среда и затварянето на мощности с потенциал е неразумно. В разговора с членовете на КТ „Подкрепа“ беше направена равносметка доколко свободни сме сега, като бяха разгледани различните лица на свободата/несвободата: личностна, политическа, медийна.