От 13 до 15 октомври 2021 г. в София в рамките на проект „ЕРС – правилното боравене с икономическа информация – ключ към продуктивната комуникация и преговори” се проведе тридневно международно обучение за повишаване на компетентността на синдикалните представители по теми, свързани с правилния анализ и интерпретация на данните, съдържащи се във финансовите отчети на международните корпорации.

По време на обучението бяха представени задълбочено международните стандарти за финансово отчитане, европейската законодателна рамка за финансова и нефинансова отчетност, за поверителност на информацията.

КТ “Подкрепа“ участва повече от две години в изпълнението на този проект, чиято цел е актуална и полезна. Нашата практика многократно е доказала, че само отделни членове на ЕРС имат възможност реално да участват в консултации с централното ръководство, докато по-голямата част от тях по-скоро се чувстват като част от структура за предаване на информация до служителите. В допълнение, нашите наблюдения показват, че много често финансовата информация достига до членовете на ЕРС почти паралелно с нейното публично представяне, като получената по-рано счетоводна информация обикновено бива обвързана с клауза за поверителност. За съжаление, информацията, определяна от Управителния съвет като поверителна, в много случаи се отнася до въпроси, които имат въздействие върху работещите, до организацията на работа, корпоративни сливания, прехвърляния, придобивания или колективни уволнения.

По тези причини, за да участват активно в тези органи за информиране и консултиране на европейско равнище, членовете на ЕРС трябва да са в състояние да извършват правилен анализ на финансова информация. Това би им позволило по-бързо да се ориентират в динамичната бизнес среда и по-лесно да изготвят своята обща позиция, като представители на работещите.

В обучението участваха 12 синдикалисти, членове на ЕРС от КТ “Подкрепа“, както и 11 гости, също членове на ЕРС от полския синдикат „Солидарност“.