На 25-26 април 2013 г. в Пловдив ще се проведе двудневно обучение на ръководителите на регионалните структури на КТ „Подкрепа“ от Югозападна и Централна Южна България по проект Капацитет за партньорства със заинтересовани страни.

Проектът се реализира от КТ „Подкрепа“ в партньорство с Център за предприемачество и управленско развитие България (CEED България, www.ceed.bg).

Проектът е финансиран от Фонд за иновации Норвегия, по програма на Фонд за достоен труд и трипартитен диалог и е свързан с приоритет 1 и общите цели на Норвежката грантова програма 2009- 2014 „Подобрен социален диалог и трипартитни структури и практики“. GAVAS – 2012/104601