Състояние на младежката безработица в Европа Младежката безработица е един от най-тежките проблеми в Европа. В […]
На 25-26 април 2013 г. в Пловдив ще се проведе двудневно обучение на ръководителите на регионалните […]