Днес, 09.07.2010 г., Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“ съвместно с ФНСЗ на КНСБ проведе протестен митинг на работещите в „Напоителни системи“ ЕАД пред Министерството на земеделието и храните. Участниците в митинга връчиха декларация до Министъра на земеделието и храните и се обърнаха към него и към управляващите с едно основно искане – получаване на неизплатените работни заплати за месеците март, април, май и юни 2010 г.
На срещата, която се състоя в сградата на МЗХ, министър Найденов пое ангажимента за изплащане на работните заплати до 31 юли 2010 г., както и че ще направи необходимото, за да може работещите в дружеството да получават ритмично трудовите си възнаграждения.
Заедно с министър Найденов на срещата присъстваха зам.-министър Цветан Димитров, началникът на кабинета на МЗХ, изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД и директорът на дирекция „Хидромелиорации“.
Началникът на кабинета на министъра, който отговаря за търговското дружество от името на принципала – МЗХ, пое ангажимент по отношение на пълна прозрачност при вземането на решения от страна на ръководството на дружеството и новия Съвет на директорите, както и за спазване на трудовото законодателство, свързано с информиране на синдикатите по всички въпроси, касаещи трудовите и осигурителните отношения.