ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
ГОСПОДИН МИНИСТЪРРЕДСЕДАТЕЛ,

Ние – работещите в Българска агенция по безопасност на храните, за пореден път настояваме най-после да бъде решен въпросът с цикличното недофинансиране на бюджета на БАБХ, което съществува от нейното създаване до момента. Напомняме, че прословутата реформа в сектора се състоеше в прехвърляне на безброй отговорности на Агенцията, без те да бъдат придружени със съответно финансиране, което да може да гарантира реалното изпълнение на задълженията!

Настояваме да бъде удовлетворено искането за бюджет на БАБХ, представено от ръководството на Агенцията чрез проекта за бюджет на МЗХГ още в рамките на първия етап на бюджетната процедура за изготвяне на държавния бюджет за 2020 г. Това предложение беше съгласувано с представителните синдикати НФ “ЗГС“ на КТ “Подкрепа“ и ФНСЗ на КНСБ в изпълнение на т. 3 от Споразумение, подписано на 8 март 2019 г. между МЗХГ, БАБХ, НФ “ЗГС“ на КТ “Подкрепа“ и ФНСЗ на КНСБ. Въпросното споразумение дойде в отговор на готовността на синдикалните организации да обявят ефективни стачни действия и беше обещано, че всичките искания, ще бъдат изпълнени през бюджет 2020 г. Нищо от договореното за осигуряване на реална възможност за работа, на достойни заплати и достойни условия на труд не беше изпълнено!

Необходимите средства за разходи по бюджета на БАБХ за 2020 г. са в размер на 105 млн. лева и нашето искане е тези средства да бъдат целево заделени на отделен ред в бюджета на МЗХГ. Сега пак ще ни обясните, че вече сте „дали” едни 10 млн. лв. допълнително на министерството и че повече не можете. Нека бъде ясно на Вас и на българската общественост – тези средства нито ще доведат до нарастване на заплатите на специалистите в БАБХ, нито ще компенсират натрупаните тежки дефицити, нито ще ни позволят да гарантираме безопасността по цялата хранителна верига, което ни е вменено чрез множество закони и нормативни документи като единственият компетентен орган отговарящ за това!

Вероятно ще ни заявите, че проектобюджетът вече е във финална фаза и нищо повече не може да се промени. Затова Ви напомняме, че същият псевдо аргумент ползвахте преди две години! Докога ще се неглижирате живота и здравето на българите? Докога „икономията“, която се е превърнала в символ-верую на управлението, ще стои пред националната и европейската сигурност, защото от нас зависи и качеството и безопасността на произведените в България хранителни продукти, както и вноса и износа на храни в целия ЕС, тъй като България е външна граница на Съюза?

Предвид изключително сериозното социално напрежение, свързано с унизително ниските заплати на служителите в БАБХ, които са натоварени с все повече отговорности, свързани с извършвания от тях официален контрол по цялата хранителна верига, както и при вноса и износа на храни в нашата страна, въпреки многогодишните вече финансови ограничения, плачевна материална база и лоши условия на труд настояваме  недостигащите средства да бъдат предвидени като разход за финансиране от централния бюджет.

Разберете, че докато стратегиите и програмите не бъдат подкрепени от адекватно финансиране, заразите по животните няма да спрат и това се доказва със сложната епизоотична обстановка в страната и в момента. Контрапродуктивно е при всяка такава обстановка да се изсипват милиони левове за компенсиране на стопаните, вместо тези средства да се заделят в бюджета предварително за превенция.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Искаме да вярваме, че този път ще бъдем чути и разбрани. Искаме да вярваме, че ще проявите професионализъм, воля и ще предприемете конкретни действия, за да гарантирате осъществяването на ефективен контрол за безопасност по цялата хранителна верига, от което зависи не само националната сигурност на Република България, но и сигурността на целия Европейски съюз!

Уверяваме Ви, че ще предприемем всички позволени от закона действия, за да защитим правото си на достойни заплати и достойни условия на труд. Вслушайте се в гласа на професионалистите от БАБХ. Вслушайте се в гласа на ловците и риболовците, членове на националното ловно-рибарско сдружение, както и на ветеринарните специалисти от Българския ветеринарен съюз, които застават зад нашето искане. Вслушайте се в гласа на разума.

 

ЗА ПРОТЕСТИРАЩИТЕ РАБОТЕЩИ В БАБХ:

АНЕЛИЯ ИВАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НФ “ЗГС“ НА КТ “ПОДКРЕПА“