ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, Ние – работещите в Българска агенция по безопасност на […]