След продължителен период на застой, през последните две години е регистриран ръст на минималните работни заплати – това е извод, направен в най-актуалното тримесечно проучване на ЕUROFOUND „Работа в Европа“. Проучването прави преглед на изминалата 2014 г. и представя обобщени данни за задължителните минимални работни заплати в Европа, приложими от 1 януари 2015 г. Повечето държави-членки със закон определят минимална работна заплата, която гарантира най-ниския възможен размер на заплащане за всички работещи. В допълнение, някои държави въвеждат специфични, по-ниски минимални нива на заплащане за определени групи работници, като за младежите и др.

В повечето случаи по време на икономическата криза, тези минимални нива на заплащане бяха замразени, като само в някои страни е регистрирано умерено увеличение. Въпреки това, през последните две години, минималните нива на заплащане започнаха да нарастват, следователно има промяна в съществуващата тенденция. Тази промяна към нарастване на минималните работни заплати, в съчетание с ниски нива на инфлация ще продължи в повечето страни на ЕС, но с различни темпове.

Германия въведе минимална работна заплата от 1 януари 2015 г. като част от по-широка реформа в колективното трудово договаряне. Това предизвика спор в страните, които договарят минималните равнища на заплащане чрез колективни трудови договори. Въвеждането на минимална работна заплата в Германия ще се отрази не само на национално ниво, но и в редица свързани икономически дейности на европейско равнище, такива като автомобилен транспорт, командировани работници и др.

Въвеждането на минимална работна заплата ще окаже значително въздействие върху индустриалните отношения в Германия, но също така то ще повлияе на законодателството на други държави-членки, като например ще доведе до промени в разпоредбите относно командированите работници.
Проучването на ЕUROFOUND обхваща 22 държави-членки на ЕС, които със закон приемат размер на националната си минимална работна заплата. Не съществува закон за минимална работна заплата в Австрия, Дания, Финландия, Италия, Норвегия и Швеция.

Може да почетете пълния текст на проучването ТУК