Европейският икономически и социален комитет оценява високо важната роля, която гражданското общество играе в настоящата бежанска криза. Без неговия отговор трагичната хуманитарна ситуация, която възникна в много европейски държави, можеше да бъде още по-катастрофална.

Изпълнявайки ангажимента си да дава глас на засегнатите страни, ЕИСК предприе 11 проучвателни мисии – в Австрия, Швеция, Гърция, Унгария, Германия, Хърватия, Словения, Италия, Малта, Полша и България. Въз основа на резултатите от мисиите и на значителния опит на своите членове, ЕИСК, в качеството си на представител и поддръжник на организираното гражданско общество, представя своите ключови послания към държавите членки и институциите на ЕС по въпроса за бежанската криза1:

*Целия текст може да откриете ТУК