Европейският икономически и социален комитет оценява високо важната роля, която гражданското общество играе в настоящата бежанска […]