През 2017 г., работещите от девет страни-членки на Европейския съюз са получавали заплати, по-ниски от тези през 2010!

Това са страните – Италия, Англия, Испания, Белгия, Гърция, Португалия, Финландия, Хърватска и Кипър.

Работещите в тези страни са получавали през 2017 заплати, дори по-ниски от тези през 2016.

Данните се съдържат в доклад „Наблюдение на Работещата Европа – 2018“, публикуван на 19 март от Европейския синдикален институт (ETUI).

Данните са изчислени на база независими източници и се отнасят до „реалните заплати“ – т.е. до стойността на заплатата, измерена спрямо разходите за живот.

Динамика на заплатите в %

2010-2017 2016-2017
Гърция -19.1 -0.4
Кипър -10.2 0.6
Португалия -8.3 0.1
Хърватска -7.9 1.2
Испания -4.4 -1.5
Италия -4.3 -0.9
Англия -2.4 -0.6
Белгия -1.1 -0.8
Финландия -1.0 -2

Независимо, че непрекъснато се говори за икономическо възстановяване, то положението на работещите в много от  големите държави е все още по-лошо, отколкото преди кризата“, заяви Естер Линч, конфедерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите. Не е чудно, че дори Европейската комисия и Европейската централна банка призовават за по-голям ръст на заплатите. Това е от съществено значение не само за социалната справедливост, но и за стимулиране на растежа и за създаване на качествени работни места.“

Точно сега е времето да приложим най-добрия начин за постигане на устойчиво и справедливо увеличение на трудовите възнаграждения – т.е. договарянето между работодателите и синдикатите. Европейското законодателство относно обществените поръчки трябва да предвиди текст, според който договори ще могат да бъдат сключвани само с предприятия, в които има сключен колективен трудов договор.

Също така, ЕС и държавите-членки трябва да приемат цели за увеличаване на броя на работещите, обхванати от колективни трудови договори. ЕС следва незабавно да изиска от държавите-членки  доклад за  мерките, които те ще предприемат за да увеличат обхвата на колективните трудови договори. „

Повече информация за равнището на заплатите може да намерите на:

https://www.etui.org/Publications2/Books/Benchmarking-Working-Europe-2018