През 2017 г., работещите от девет страни-членки на Европейския съюз са получавали заплати, по-ниски от тези […]