Стотици работници и служители от НСИ започнаха серия от протести в цялата страна, като етап от преминаването към ефективни стачни действия.

Първият планиран протест бе на 11.10.2023 г. /сряда/ от 8,00 ч. до 8,30 ч. пред сградите на НСИ в страната, в София – пред НСИ на ул. „П. Волов“ 2.

 

 

Напомняме, че още през месец юли т.г. имаше протестни акции в националната статистика, но правителството не чу справедливите искания за увеличение на заплатите на работниците и служителите.

С Бюджет 2023 не бе осигурен и 1 лев за увеличение на работните заплати, а през м. септември министър-председателят призова работещите в статистиката за „малко търпение“. Търпението обаче се изчерпа отдавна!

Работните заплати в НСИ (ЦУ и ТСБ) от 2015 г. до 2020 г. са увеличавани на база годишна оценка с възможно най-ниския процент (3-4%). През 2020 г. с ПМС във връзка с Ковид кризата са увеличени заплатите с до 30% само на служители от ТСБ, чиито задължения включват обслужване на терен – провеждане на изследвания в домакинствата по метода „лице в лице“. През месец декември 2022 г. с ПМС са увеличени заплатите на всички служители с 11%, но въпреки това увеличение, възнагражденията изостават чувствително.

Нивото на заплащане в системата е унизително, като за първото тримесечие на 2023 г. от 120 държавни институции НСИ е на 114-то място по размер на средната работна заплата, а териториалните поделенията на НСИ са на 118 –то място.

Средната работна заплата в НСИ е под 1300 лева, а често статистиците по териториални поделения получават под 1000 лева заплати. Дебело следва да се подчертае, че в НСИ работят високо квалифицирани хора, с висше образование и чужди езици, които обслужват националната и европейска статистика.

Синдикат на административните служители „Подкрепа“ настоява за увеличение на работните заплати в Националния статистически институт с еднаква сума за всички работещи, като увеличението да бъде минимум 50% в перо „разходи за персонал“ или 11,5 милиона лева на годишна база. Това ще даде възможност за адекватно увеличение на възнагражденията на работещите, привличане на квалифицирани кадри и пресичане на процеса по обезкървяване на системата.

Правителството на Република България трябва да удовлетвори справедливите искания на работещите в НСИ и да изпълни ангажимента, който е поело към тях, а именно:

Правителството на Република България се ангажира:

–           Да осигурява финансовите и човешки ресурси, необходими за запазване и подобряване на качеството на официалната статистика;

–           Да оказва подкрепа за запазването или подобряването на условията за прилагането на Кодекса на европейската статистическа практика.

Ще отстояваме исканията си с всички позволени ни от закона средства, включително протести и стачни действия ДО КРАЙ!

ВРЕМЕ Е ДЪРЖАВАТА ДА ЗАПОЧНЕ ДА ЦЕНИ РАБОТНИЦИТЕ СИ!  

КРАЙНО ВРЕМЕ Е!