КРИЗИТЕ НЕ СА ОПРАВДАНИЕ: ИСКАМЕ ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И СПРАВЕДЛИВИ ЗАПЛАТИ В БЮДЖЕТ 2023 – СЕГА!
🎯Работниците и служителите в Българската агенция по безопасност на храните и Изпълнителна агенция по горите настояват за минимум 20% увеличение на работните заплати!
🎯 Осигуряване на финансови средства за безопасни и здравословни условия на труд!
🎯 Осигуряване на средства за увеличаване числеността на персонала и в двете агенции!
🎯 Категорично против сме 100% дивидент върху печалбите на държавните горски предприятия!
✊ ОЧАКВАМЕ ВИ ДО СЛУЖЕБНИЯ ВХОД НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В ШАТРА – ПРИЕМНА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ-КТ ПОДКРЕПА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8.00 ч. ДО 18.00 ч.
ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!