На 10.07.2023 г. ръководството на Медицинска федерация „Подкрепа“ се срещна с министъра на здравеопазването проф. д-р […]
НВО в 4 клас е доказано неефективен формат на изпитване, който дава безкрайно изкривена и необективна […]
„Най-ниски са заплатите в НСИ. Говорим за под 1000 лв. брутно възнаграждение за експерти с няколко […]