СКЪПИ КОЛЕГИ,

БРАТЯ И СЕСТРИ СИНДИКАЛИСТИ,

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

След непостигане на съгласие по предявените от работниците и служителите на „Солвей Соди“ АД искания и проведен в тази връзка протестен митинг на 11 юни 2024 г., синдикалните организации на КТ „Подкрепа“ и КНСБ в дружеството стартираха процедура за непосредствени преговори по реда на Закона за уреждане на колективните трудови спорове, вследствие от което на 20 юни 2024 г. бе проведена среща с ръководството на фирмата. По време на проведените преговори мениджърският екип не демонстрира желание за постигане на споразумение. Предвид това, ръководствата на двата синдиката, на свое съвместно заседание, проведено на 25 юни 2024 г. избраха Стачен комитет, който обяви начало на Символична стачка, която започна на 28 юни 2024 г. Стачният комитет в свое обръщение запозна работниците и служителите със следващите планирани стъпки, а именно:

  • Подготовка документацията, с която да се изпълнят нужните според закона действия и условия, за да се пристъпи към обявяване и провеждане на едночасова предупредителна ЕФЕКТИВНА СТАЧКА!
  • При отказ от постигане на съгласие по исканията, ще се предприемат действия за сключване на споразумение по чл.14 от ЗУКТС, с което да се осигурят минималните дейности на дружеството, след което ще бъде насрочено и обявено началото на БЕЗСРОЧНА ЕФЕКТИВНА СТАЧКА до постигане на исканията:
  • Считано от 01.07.2024 г., увеличение на основните заплати със 150 лева за всички работници и служители, над реализираното увеличение от 5,4 % от 1 април 2024 г.;
  • Възстановяване и запазване на прилагания с десетилетия увеличен размер на обезщетенията по чл.222, ал.3 от КТ от 7 до 10 брутни възнаграждения, начислявани и изплащани при диференциран подход в зависимост от придобития трудов стаж в дружеството;
  • Едновременно с това ще се подготвят и проведат поредица от протестни действия и медийни изяви, с които да се окаже законен натиск по смисъла на чл.9 от ЗУКТС за постигане на исканията;
  • Своевременно ще бъде поискано отново провеждане на непосредствени преговори, за да се създадат възможности и предпоставки за доброволно уреждане на спора и постигане на споразумение.
  • Своевременно относно действията на работещите и поведението на работодателя ще бъдат уведомени европейските и международни синдикални организации, в които КТ „Подкрепа“ и КНСБ членуват и ще бъде потърсено тяхното съдействие и тяхната солидарност!

Напомняме, че:

През последните няколко години, отпаднаха основанията на работещите в „Солвей Соди“ АД да се гордеят, че работят в сърцето на „Долината на химията“. Социалният статус на заетите в дружеството рязко се промени в негативна посока и днес те имат само поводи и причини да губят от своите чест и достойнство! Ръководството на дружеството поетапно отне редица извоювани и получавани от десетилетия придобивки. Обещанията за актуализиране на заплатите се трансформират в недостойни пазарлъци и ултиматуми, при които работниците винаги са на губещата страна.

От началото на тази година проведените множество разговори за адекватно увеличение на заплатите завършиха с неуспех. При официално отчетен от НСИ ръст на разходите за труд в страната в размер на 15,8 % за 2023 г. и ръст на МРЗ от 1 януари с почти 20 %,  отново бе предложено символично увеличение на заплатите.

В същото време, само преди дни, дружеството официално отчете 230 (ДВЕСТА И ТРИДЕСЕТ) МИЛИОНА лева ПЕЧАЛБА, която бе разпределена като дивидент за акционерите.

За удовлетворяване на отправените от нас искания са нужни по-малко от 1 (ЕДИН) милион лева или ПО-МАЛКО ОТ 0,5 % ОТ РЕАЛИЗИРАНАТА ПЕЧАЛБА!

Към действията на работещите в „Солвей Соди“ АД се присъединиха и работниците и служителите на свързаното дружество „Девня варовик“ АД

 

КРАЙ НА ТЪРПЕНИЕТО!

НЕКА ПОКАЖЕМ, ЧЕ ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО!

 

 СТАЧЕН КОМИТЕТ:

 Красимира Танкова, Даниел Куюмджиев, Михаил Стаматов