209 работници и служители не са получавали заплати от ноември 2009 г. до септември 2010 г. Според споразумението с работодателя до края на м. септември 2010 г. е трябвало да им бъдат изплатени 9 заплати, но до този момент няма финансови постъпления, поради което от 01 октомври 2010 г. работниците и служителите от фирмата преминават в ефективни стачни действия.