Във фирма „Никром Вениър“ ЕООД – с. Петково /производство на седалки, облегалки и др. изделия от огънатослепена дървесина – изделия за шведската верига магазини за мебели IKEA/ работят 80 работници и служители, членове на КТ „Подкрепа“. На 26.05.2015 г., работодателят издава заповед за преместване на производствената дейност на фирмата – от производствената площадка в с. Петково, общ. /Елин Пелин, София област/ на производствената площадка на „Никром Тръбна мебел“ АД – гр. Ловеч., на 160 километра разстояние една от друга, считано от следващия ден – 27.05.2015 г., но с предупреждението, че фирмата няма да се ангажира с осигуряване на превоз до новото работно място и/или настаняване за пребиваване.
На работниците и служителите е даден срок от един ден, в който да декларират своето съгласие да последват предприятието при преместването на новата площадка в Ловеч или отказ, вследствие на което да бъдат освободени от работа, считано от 28.05.2015 г.
На 27.05.2015 г. работниците са депозирали писмени становища за съгласие да последват предприятието, но при договаряне на битово-социални условия /квартира, транспорт, медицинско обслужване, училища и детски градини/, които работодателят обаче отказва да осигури.
Към днешна дата, работниците и служителите се намират пред портала на фабриката в с. Петково, в рамките на работното си време и в очакване на намесата на компетентните институции.
За случващото се в „Никром Вениър“ ЕООД с. Петково, касаещо трудово- осигурителните отношения Федерация „Лека промишленост“ към КТ „Подкрепа“ е информирала Областната Инспекция по труда, НАП и районната прокуратура.
Под въпрос остава готовността на площадката в гр. Ловеч да посрещне пренасочените работници, осигурявайки им безопасни условия на труд.