Във фирма „Никром Вениър“ ЕООД – с. Петково /производство на седалки, облегалки и др. изделия от […]