Регистрацията на делегатите на XI-тия КОНГРЕС на Конфедерация на труда „Подкрепа“ ще се проведе на 7 февруари 2023 г. от 9:00 до 19:00 часа, в сградата на КТ „Подкрепа“ /ул. „Ангел Кънев“ 2/, Зала Партер.

На всяко регистрационно бюро ще има обозначителен списък, съобразно който делегатите ще бъдат разпределени за регистрация. Индивидуалната регистрация на всеки делегат ще се извършва срещу лична карта, три имена по предварително съставени списъци, в които ще се подписват. При регистрация делегатите ще получават делегатска карта и конгресни материали.

Наблюдателите ще се регистрират на отделно регистрационно бюро, срещу лична карта, с три имена по предварителен списък и срещу подпис. Всеки наблюдател ще получи бадж и конгресни документи.