1. Съвместният съвет на КНСБ и КТ „Подкрепа“ оценява положително синдикалните усилия за постигане на споразумение с правителството за продължаване на пенсионните реформи.
2. Припомня категоричния протест на близо няколко стотин хиляди български граждани, изразен в националната подписка и на националания протестен митинг пред НС, срещу незабавното и скокообразно повишаване на осигурителния стаж и възраст за пенсиониране.
3. Съветът категорично не приема подмяната от страна на министър Симеон Дянков, на постигнати договоренности с Министър-председателя на РБългария
4. Настоява за спешна среща на ръководствата на двете Конфедерации с г-н
Бойко Борисов, преди заседанието на НСТС, насрочено за петък 15.10.2010 г. Само при потвърждаване на поетите ангажименти от страна на Министър-председателя и подписване на споразумение със социалните партньори, КНСБ и КТ „Подкрепа“ ще продължат работата си в тристранния съвет за финализиране на решенията за промени в пенсионното законодателство. В противен случай не намираме смисъл за участие в безплодни срещи и заседания, формулиращи предложения извън полето на възможния диалог и компромис.
5. Двете Конфедерации започват изграждане на общи стачни комитети на
национално, браншово и регионално ниво, за подготовка на общи ефективни синдикални акции.
6. КНСБ и КТ „Подкрепа“ пристъпват към финализация и подписване на
Споразумение за солидарност и сътрудничество, между двата синдиката.