ИЗЯВЛЕНИЕ от Стачния комитет на „Мини Марица-Изток“ЕАД

Днес 09.01.2012 год. при искане от наша страна за водене на преговори по исканията, поставени в Стачната декларация за изпълнение на споразумението от 12.07.2011 год., ни бе отговорено, „че и на това ще му дойде времето“.

В отговор на това Стачният комитет на „Мини Марица-Изток“ЕАД на свое заседание взе решение:

„Обявяваме от 08.00 до 09.00 часа на 10 Януари 2012 год. едночасова предупредителна стачка в защита исканията, поставени от работниците и служителите на „Мини Марица-Изток“ ЕАД.“

Заявяваме, че сме готови да водим преговори по всяко време на денонощието за изпълнение на споразумението от 12.07.2011 год.

За стачния комитет:

Генчо Генчев
Валентин Вълчев
Тончо Станчев
Дамян Косев