В свое обръщение от 8 юли 2022 г. към управляващите органи на всички нива, както и към редовите членове на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), конфедералният секретар Изабел Шьоман изрази своята позиция за нуждата от популяризиране на общоевропейската, мултиезична онлайн платформа за синдикална активност www.action-europe.org.

Това е една решителна и амбициозна инициатива за изграждане на по-широка и по-активна общност от поддръжници на синдикатите – общност, която да води кампания за по-справедливо договаряне в полза на работещите хора, и да поведе синдикалните членове по пътя на промяната от кликтивизъм (използването на социални медии и интернет за насърчаване на социални каузи, като се използват показатели, достъпни чрез уеб анализи, онлайн петиции и др.) към синдикален активизъм.

Платформата вече е станала публична с три петиции, използваща два езика – английски и френски. През лятото ще бъде разширена с още три – немски, испански и италиански. В бъдеще се планира добавянето и на други езици.

В тази връзка Изабел Шьоман отправи призив за подписване на следните три петиции, отнасящи се до:

  • Прекратяване на нарушенията във връзка с човешките права във веригите за доставки: намеса на синдикатите за изготвяне на по-ефективно предложение относно Директива за надлежна проверка на корпоративната устойчивост (CSDD) (https://action-europe.org/end-human-rights-violations-supply-chains-involve-trade-unions)

  • Ратифициране на Конвенция 190 (2019 г.) на Международната организация на труда относно спирането на тормоза и насилието на работното място.

 

Освен това конфедералният секретар на ЕКП призова и за:

  • Информиране на колкото се може повече синдикалисти за тази нова инициатива;
  • Популяризиране на каузата чрез активисти в синдикатите и в сътрудничещи си с тях обществени организации;
  • Използване всички възможни медийни канали – онлайн и печатни – за да бъде разпространена по-добре информацията за тези три петиции и да бъдат събрани повече подписи.

За по-подробна информация и подписване на петициите, посетете www.action-europe.org.