По време на 102-рата Международната конференция на труда присъстващите синдикални делегати отдадоха почит на г-н Dan Cunniah, който се оттегля от поста си като директор на Бюрото за работнически дейности на МОТ (ACTRAV).
От името на колегите си, синдикалните представители благодариха на г-н Dan Cunniah за усилията му, свързани с постигане на социална справедливост и достоен труд за всички работници и служители. Той бе поздравен от множество видни делегати на работниците и служителите включително генералния секретар на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) – г-жа Sharan Burrow, както и генералният секретар на Централната организация на профсъюзите (Кения – COTU-K) г-н Atwoli.
На 15 юли тази година г-н Dan Cunniah ще поеме своята нова позиция като главен съветник на г-н Gilbert Houngbo – заместник генерален директор на МОТ по Управление на проекти и партньорства.