По време на 102-рата Международната конференция на труда присъстващите синдикални делегати отдадоха почит на г-н Dan […]