2018  беше една трудна година за много от нашите организации и за техните членове, в 54 страни  бяха направени опити за силно ограничаване на демократичните права, докато в 69 имаше прояви на нарастващо насилие, арести и задържане на синдикални активисти. Същевременно, движението на големи маси от хора, принудени да се превърнат в бежанци, достигна най-големите си размери в досегашната история на човечеството. Понастоящем, осемдесет и четири процента от работещите заявяват, че минималната работна заплата не им е достатъчна, за да живеят прилично, като в много страни атаките срещу колективното договаряне продължават.

Ние имаме надежда! Днес ние сме по-силни и имаме над 207 милиона члена, така изграждаме силата на работещите.

Четвъртият световен конгрес на МКП в Копенхаген наскоро приключи, и там повече от 1200 делегати проведоха петдневен дебат за да формират приоритетите ни за един по-справедлив свят. След Конгреса ние сме обединени и твърдо решени  да изградим работническа власт за да променим правилата. Международното синдикално движение е за мир, демокрация и права за трудещите се. Трябва да победим и да трансформираме настоящия провален и неуспешен икономически модел. Трябва да защитим правата на работниците и останалите човешки права, като настояваме за нов, по-справедлив социален договор. Понастоящем, поради технологичните промени и измененията в климата светът се променя много бързо, а хората поради от липсата на избор или от отчаянието са принудени да  се преместват в търсене на по-добри възможности, ние трябва да защитим един по-справедливия преход. Приоритетите на МКП за следващите четири години ще се основават на четири стълба: мир, демокрация и права; регулации за икономическата власт; справедлив преход относно промените в климата и технологични иновации; изселването на хора и равенството.

През 2019 г. ще отбележим сто години от създаването  на МОТ и нашето искане е да бъде приета една силна декларация за бъдещето на труда, която да гарантира сигурна заетост, нов социален договор и спазване на трудовите права на всички работници. Също така настояваме за приемане на Конвенция за премахване на насилието срещу жените и мъжете в света на труда. Договорът на ООН за бизнеса и правата на човека трябва да гарантира, че отговорностите на бизнеса за правата на човека и трудовите права ще бъдат спазвани.

През следващата година ще работим всички заедно: нашият нов лидерски екип Кати Фейнълд и Карл-Петер Торвалдсон – заместник-президенти и нашите заместник-секретари Виктор Баез, Мамаду Диало и Оуен Тюдор, за да продължим да подкрепяме всички вас.

Насладете се на празниците и нека следващата година да повишим нашата решимост да действаме заедно, ЗА ДА ПРОМЕНИМ ПРАВИЛАТА!

 

Айуба Уаба, Президент на МКП

Шарън Бъроу, Генерален секретар на МКП