ОТВОРЕНО ПИСМО

 ОТ

 СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

Синдикат на служителите в затворите в България заявява своята позиция и подкрепя съвместните действия в протеста на Конфедерация на труда „Подкрепа“ и Конфедерация на независимите синдикати в България, обявен на 11.11.2022г. от 11,00 часа,  в град София, пред Народното събрание.

Синдикат на служителите в затворите в България се присъединява солидарно към справедливите искания на КТ „Подкрепа“ и КНСБ и настоява за увеличение на средствата за заплати в Бюджет 2023 г., за заетите в публичния сектор и всички сфери на икономиката.

Очакваното от обществото високо професионално ниво в сектор „Сигурност“ трябва да бъде мотивирано от условия на работа, съответни на тези в другите страни-членки на ЕС, и от предсказуема система на заплащане, която отразява важността на задачите, които служителите имат.

От години наред разрешаването на натрупаните проблеми по отношение на възнагражденията и условията на труд в Министерството на правосъдието, са наша кауза. Провели сме редица протести, шествия и акции, чиито брой загубихме и със съжаление отбелязваме, че в последните 13 години, това е била единствена крайна мярка нашите искания да бъдат чути.

Унизителното положение на работещите българи е ясно за всички, особено в светлината на статистиките, които определят България, като страната с най-ниската минимална работна заплата в ЕС.

Ето защо, настояваме Министерски съвет на Република България да внесе законопроект за държавния бюджет за 2023 г., който залага увеличение на минималната работна заплата от 710 лв. на 850 лв. и актуализация на заплатите в бюджетния сектор с 15%.

Призоваваме министърът на правосъдието, като работодател на служителите в Министерството на правосъдието да подкрепи исканията на Синдикат на служителите в затворите в България, Конфедерация на труда „Подкрепа“ и Конфедерация на независимите синдикати в България, за реакция на институциите в условията на галопираща инфлация и задълбочаваща се криза за запазване на социалния мир.

 

С уважение,

От името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България.

 

 

 

Ясен Тодоров:………………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ССЗБ